1. Licencjobiorca chcąc zakupić Program powinien wysłać wiadomość email na adres: weryfikator@adasoft.com.pl. Musi ona zawierać poniższe informacje:

  • dane osoby kontaktowej w niniejszej sprawie,
  • dane Licencjobiorcy:
    • Nazwa firmy Licencjobiorcy,
    • Adres firmy Licencjobiorcy,
    • NIP firmy Licencjobiorcy

2. Po otrzymaniu wiadomości przez Licencjodawcę, w ciągu 3 dni roboczych Licencjobiorca otrzyma wiadomość email od Licencjodawcy. Niniejsza wiadomość zawierać będzie fakturę pro forma.

3. Licencjobiorca w ciągu 5 dni roboczych (liczonych od dnia otrzymania faktury pro forma), zobowiązany jest wykonać przelew na rzecz Licencjodawcy.

4. Od daty zaksięgowania przelewu na koncie Licencjodawcy, Licencjodawca zastrzega sobie 5 dni roboczych na wysłanie wiadomości email zawierającej:

  • adres internetowy do strony, z której Licencjobiorca może pobrać Program,
  • fakturę VAT za zakup Programu.